Mail us info@jewelier.dk
BLACK FRIDAY 20% - Code: BF20
Mail us info@jewelier.dk
BLACK FRIDAY 20% - Code: BF20

Terms & Conditions

Prices

All prices are incl. 25% Danish VAT and in Danish kroner, US dollars or Euros. Prices are daily prices. All agreements are made in English. Prices are valid worldwide. Reservations are made for misprints, fiscal and exchange rate changes.

Price guarantee

At Jewelier, we WANT to be your favorite shop when shopping for jewelry. That is why we have chosen to have a price guarantee on all products in our range!

NB. IT IS IMPORTANT THAT YOU READ THE FOLLOWING CONDITIONS AND PROCEDURE!

Conditions:

It must be a Danish online jewelery store, with a Danish registered CVR. number and physical address in Denmark.

Alternatively, it must be a physical store with an address within Denmark’s borders.

The price must be per. PCS. when buying one product in Danish kroner.

Documentation is sent in the form of a link in the case of an online shop, or a photo in the case of a physical store.

Course of action:

 1. Write an email to our customer service with documentation
 2. Await confirmation from customer service with discount code for the product
 3. Complete your purchase at the cheapest price on the market using the discount code

All you have to do, if you unexpectedly find one of our jewelry cheaper in another Danish store, just give a hint to our helpful customer service, after which we will send the code you need to order your jewelry.

We match all prices that comply with the above conditions, to ensure that you can buy your jewelry at the best prices on the market!

Secure payment

Here at www.jewelier.dk we use ePay:

ePay is an encrypted payment gateway. When you pay with ePay, your payment information is never passed on to the seller, so you are always optimally protected.

In addition, we have a redemption agreement with Nets (Dankort) and Teller (Visa, Visa Electron, Maestro and Mastercard) so you have the opportunity to use your preferred payment card.

Delivery

www.jewelier.dk typically delivers from 2-4 working days in EU, if the item is in stock and the order is placed before 12 noon on a weekday, the order is typically sent the same day.

If the item is not in stock, the order is sent directly to our supplier, who sends the order to us, here you will, as promised, have your delivery no later than after 5 working days. Should an unexpectedly long delivery time occur, we will contact you with further information.

Reservations are made for sold-out items, as well as failures in delivery from our suppliers.

We have FREE DELIVERY* on all orders over $75 with Post Danmark directly to your postal address:

 • For purchases before 12.00 your purchase is delivered 2-4 working days after the purchase date in EU
 • For purchases after kl. 12.00 your purchase is delivered 3-5 working days after the purchase date in EU

FREE DELIVERY IS AVAILABLE FOR CUSTOMERS IN:
Denmark, Sweden, Germany, Finland, Netherlands, Austria, Belgium, France, Italy and United Kingdom. All other countries gets fixed shipping.

Finally, contact Customer Service if you have further questions regarding delivery (+45 27191010 or info@jewelier.dk)

Complaint

You always have a 2-year right to make a complaint when you shop at www.jewelier.dk.

More specifically, it means that you can get repaired, exchanged, discounted in price, or money back, depending on the individual case.

The only requirement we have is that the complaint is justified and that goods have neither been used incorrectly nor have been subjected to any kind of misuse.

You must file a complaint within a reasonable time after you discover the error.

If the complaint is made within 2 months, the complaint will be timely.

If it turns out that the complaint is justified, we will of course refund your (reasonable) shipping costs.

Withdrawal and exchange guarantee

At www.jewelier.dk, you always have a 14-day full right of return and a 30-day right of exchange.

This means that within the first 14 days after you receive your item, you can cancel your purchase and get your money back.

In addition, we have chosen that you can have it exchanged for up to 30 days after you receive your item (possibly to a different size).

The item simply needs to be returned in substantially the same condition and quantity. If the item is not returned in substantially the same condition and quantity, Jewelier will make an estimate of the loss of value and deduct this in the amount returned. The right of withdrawal can also lapse completely.

NB. All Christmas orders from 23 November to 22 December have extended the right of exchange until 30 January.

In the case of custom manufacture of an item, the right of withdrawal lapses, which is accepted by the customer when placing the order.

If a purchase is canceled, you will receive the full amount back (not return shipping).

The customer thus pays for the freight, if you want to use the right of withdrawal or the exchange guarantee.

Return and exchange

You can return the item with the following options:

 1. Send the item back
 2. Deny receipt of the goods to Post Danmark
 3. Deliver the item to our address

We do not accept items sent by COD.

Also remember to enclose your receipt or order number.

Return address:
Jewelier
ATT: Lars Marco
Hasserishave 9
9000 Aalborg
Denmark

NB. It is important that you write the exact return address as stated above!

Personal information

In order for you to enter into an agreement with us at www.jewelier.dk, we need the following information:

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • Email address

We register your personal information for the purpose of being able to deliver the item to you. The personal information is registered with LMA v/ Lars Marco Andersen.

When personal information is collected via our website, we ensure that it is always done by giving your express consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why.

Information submitted to www.jewelier.dk is not passed on or sold in any way to third parties, and we do not register any personally sensitive information.

No spam

When you shop at www.jewelier.dk you get rid of unwanted newsletters.

We only send newsletters if you actively sign up / accept to receive them.

You can unsubscribe from registered services at any time without any hassle.

Cookies

At www.jewelier.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website and it’s functionality, and thus making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, depending on your browser.

Log statistics

We use log statistics on www.jewelier.dk, which means that a statistics system collects information that can give a statistical picture of how many visitors we have, where they come from and where on the website it is left, etc.

The only purpose of the log statistics is to optimize www.jewelier.dk

Questions

Send an email to owner Lars Marco Andersen directly at lma@jewelier.dk – Jewelier wishes you a very good day.

Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner. Priserne er dagspriser. Alle aftaler indgås på dansk. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, dog ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for trykfejl, afgifts- og valutaændringer.

Prisgaranti

Hos Jewelier VIL vi være din foretrukne shop når du handler smykker. Derfor har vi valgt at have prisgaranti på samtlige produkter i vores sortiment!

NB. DET ER VIGTIGT AT DU LÆSER FØLGENDE BETINGELSER OG FREMGANGSMÅDE!

Betingelser:

Det skal være en danske online smykkeforretning, med dansk registreret cvr. nr og fysisk adresse i Danmark.

Alternativt skal det være en fysisk butik med adresse indenfor Danmarks grænser.

Prisen skal være pr. stk. ved køb af ét produkt i danske kroner.

Dokumentation sendes i form af link, hvis der er tale om online shop, eller et billede, hvis der er tale om en fysisk butik.

Fremgangsmåde:

 1. Skriv en mail til vores kundeservice med dokumentation
 2. Afvent bekræftelse fra kundeservice med rabatkode til produktet
 3. Gennemfør dit køb til markedets billigste pris ved brug af rabatkoden

Det eneste du skal gøre, hvis du mod forventning finder et af vores smykker billigere i en anden forretning, skal du blot give et vink til vores hjælpsomme kundeservice, hvorefter vi sender den kode du skal bruge til at bestille dit smykke.

Vi matcher alle priser, der overholder ovenstående betingelser, for at sikre at du kan købe dine smykker til markedets bedste priser!

Sikker betaling

Her på www.jewelier.dk anvender vi ePay:

ePay er en krypteret betalingsgateway, så når du betaler med ePay, videregives dine betalingsoplysninger aldrig til sælger, så du er altid optimalt beskyttet.

Desuden har vi indløsningsaftale med Nets (Dankort) og Teller (Visa, Visa Electron, Maestro og Mastercard) så du har mulighed for at benytte dit foretrukne betalingskort.

Levering

www.jewelier.dk leverer typisk fra 1-3 hverdage, hvis varen er på lager og ordren afgives inden klokken 12 på en hverdag afsendes ordren typisk samme dag. Hvis varen ikke er på lager sendes ordren direkte videre til vores leverandør, som sender ordren til os, her vil du som lovet have din leverance senest efter 3 hverdage. Skulle der opstå uventet lang leveringstid, kontakter vi dig med nærmere information herom. Der tages forbehold for udsolgte varer, samt svigt i leveringen fra vores leverandører.

Vi har GRATIS LEVERING på alle ordre med Post Danmark direkte til din postadresse:

 • Ved køb før kl. 12.00 leveres dit køb 1-4 hverdage efter købsdatoen
 • Ved køb efter kl. 12.00 leveres dit køb 2-5 hverdage efter købsdatoen

Kontakt endelig Kundeservice hvis du har yderligere spørgsmål angående levering (27191010 eller info@jewelier.dk)

Reklamation

Du har altid 2 års reklamationsret, når du handler hos www.jewelier.dk.

Nærmere bestemt betyder det at du kan få repareret, ombyttet, afslag i prisen, eller pengene retur, afhængig af den enkelte sag. Det eneste krav vi har er at reklamationen er berettiget og at varer hverken er fejlagtigt brugt eller har været udsat for nogen form for forkert brug.

Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter at du har opdaget fejlen. Hvis der reklameres indenfor 2 måneder, vil reklamationen være rettidig. Viser det sig at reklamationen er berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Fortrydelsesret og byttegaranti

Hos www.jewelier.dk, har du altid 14 dages fuld returret, og 30 dages bytteret.

Det vil sige at du inden for de første 14 dage efter du modtager din vare, kan fortryde dit køb og få dine penge retur. Derudover har vi valgt at du i op til 30 dage efter du modtager din vare, kan få den byttet (evt. til en anden størrelse).

Varen skal blot returneres i væsentlig samme stand og mængde. Returneres varen ikke i væsentlig samme stand og mængde vil Jewelier foretage et skøn af værditabet og fratrække dette i det beløb der tilbageføres. Fortrydelsesretten kan også bortfalde helt.

NB. Alle julebestillinger fra d. 23. november til 22 december, har forlænget bytteret, helt frem til 30 januar.

Ved specialfremstilling af en vare bortfalder fortrydelsesretten, hvilket accepteres af kunden ved afgivelse af ordren.

Hvis et køb fortrydes, får du det fulde beløb tilbage (ikke returfragt).

Kunden betaler altså selv for fragten, hvis man ønsker at benytte sig at fortrydelsesretten eller byttegarantien.

Varer returnering/ombytning:

Du kan returnere varen ved følgende muligheder:

 1. Sende varen retur
 2. Nægte modtagelsen af varen overfor Post Danmark
 3. Aflevere varen på vores adresse

Vi modtager ikke varer, der er sendt pr. efterkrav

Husk desuden af medsende din kvittering eller ordrenummer.

Retur adresse:
Jewelier
ATT: Lars Marco
Hasserishave 9
9000 Aalborg

NB. Det er vigtigt du skriver den præcise returadresse, som angivet ovenfor!

Personoplysninger

For at du kan indgå en aftale med os på www.jewelier.dk , har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos LMA v/ Lars Marco Andersen.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til www.jewelier.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ingen spam

Når du handler på www.jewelier.dk slipper du for uønskede nyhedsbreve.

Vi sender altså kun nyhedsbreve hvis du aktivt tilmelder dig/acceptere at modtage dem.

Du kan til hver en tid afmelde dig tilmeldte servicer uden besvær.

Cookies

På www.jewelier.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på www.jewelier.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikkens eneste formål er at optimere www.jewelier.dk

Spørgsmål

Send en mail til indehaver Lars Marco Andersen direkte på lma@jewelier.dk – Jewelier ønsker dig en rigtig god dag.

Select your currency
DKK Danish krone
EUR Euro